Japanese American Truck Farmers

                                      7/11            photo by Jill Beppu

Japanese American Truck Gardens, 1920's

Tile in the Sidewalk.


6/11                               8/11

"Publice Art in the Pike Place Market"